Zasady wykonywania szybowcowych lotów żaglowych


28 września 2014

Przed jesiennym lataniem w górach warto przypomnieć sobie zasady lotów żaglowych.

W lotach żaglowych nad zboczem obowiązują następujące zasady mijania się szybowców:

1. Pilot szybowca, który lecąc wzdłuż zbocza widzi zbocze po swojej lewej stronie, ma obowiązek ustąpić z drogi szybow­cowi lecącemu wzdłuż zbocza z przeciwnej strony. Powinien on odlecieć w stronę doliny na taką odległość, aby podczas mijania odstęp między szybowcami wynosił przynajmniej 50 m.

2. Pilot szybowca, który lecąc wzdłuż zbocza widzi zbocze po swojej prawej stronie, powinien lecieć na bezpiecznej odległości jak najbliżej zbocza, aby nie zmuszać szybowca zbli­żającego się z przeciwnej strony do nadmiernego odlatywa­nia w dolinę, natomiast w przypadku, gdy ten szybowiec jest jeszcze w trakcie wykonywania zakrętu na tej samej wyso­kości, należy zniżyć się lub, jeśli jest to niemożliwe, polecieć po tym samym torze za szybowcem wykonującym zakręt.

3. W przypadku wykonywania lotów żaglowych nad zbo­czem, zabrania się wykonywać zakręty w stronę zbocza, z wy­jątkiem podchodzenia do lądowania pod stok. Zabronione jest również zbliżanie się na odległość mniejszą niż 100 m do miejsca, z którego startują z lin inne szybowce; zabrania się również wlatywać w chmury.

4. Zabrania się podczas wykonywania lotów żaglowych zbli­żać się do innych szybowców na odległość mniejszą niż 50 m. Minimalna odległość zbliżania obowiązuje zarówno podczas mi­jania, wyprzedzania, jak i przelatywania nad i pod innymi szybowcami.

5. Przechodzenie z lotu żaglowego do lotu termicznego (z esowania do krążenia) może nastąpić, gdy odległość pozioma i pionowa od zbocza wynosi, co najmniej 200 m.

6. Z zasady, nie powinno się wyprzedzać innych szybowców w lotach żaglowych nad zboczem. Przy dużej różnicy prędkości szybowców, jeżeli wyprzedzenie wolniejszego szybowca jest ko­nieczne, wyprzedzać należy od strony doliny, w odległości min. 50 m w poziomie, przy czym pierw­szeństwo drogi ma szybowiec wyprzedzany.

7. Przelatywanie na stronę zawietrzną zbocza na wysokości mniejszej niż 100 m powyżej szczytu jest zabronione. Nie dotyczy to przypadku podchodzenia do lądowania.

Źródło: INSTRUKCJA WYKONYWANIA LOTÓW i SKOKÓW AEROKLUBU POLSKIEGO

Zobacz także:


Leave a Reply